Verzorging aangifte inkomstenbelasting

Voor zowel particulieren als voor ondernemers verzorgen wij de aangifte inkomstenbelasting. Naast het indienen van deze aangiftes kunnen we de voorlopige teruggaven en voorlopige aanslagen aanvragen en/of controleren. Voor particulieren kunnen wij de aangifte al verzorgen vanaf een bedrag van € 40,00 (exclusief BTW).

Inrichting en/of verzorging van de gehele financiële administratie

Voor bedrijven verzorgen wij de complete administratie. Als de administratie eenmaal goed is ingericht kan een beter inzicht verkregen worden van de financiële situatie van uw onderneming. Periodiek kan een overzicht uit de boekhouding gehaald worden om dit duidelijk en overzichtelijk te presenteren. Natuurlijk kunnen wij ook de door uzelf verwerkte administratie periodiek controleren. 

Verzorgen van de aangiftes omzetbelasting

Als de boekhouding periodiek is verwerkt en gecontroleerd kunnen wij voor u de aangifte omzetbelasting per periode indienen. Wanneer Ednet de administratie compleet verzorgt kan de aangifte omzetbelasting eenvoudig door ons worden ingediend. Ook kunnen wij de aangifte omzetbelasting voor u indienen nadat we de door uzelf verwerkte administratie hebben gecontroleerd.

Verzorgen van de volledige loonadministratie

Voor bedrijven verzorgen wij de volledige loonadministratie. Voor uw personeel worden de loonstroken berekend. Voor uw eigen administratie kunt u de loonstroken periodiek ontvangen. De loonheffingen worden door ons ingediend en de gegevens voor de pensioenmaatschappij kunnen door ons vervolgens worden doorgegeven. Daarmee nemen we de volledige loonadministratie voor u uit handen.

Opstellen jaarrekening

Op basis van de financiële administratie kunnen wij de jaarrekening opstellen. De jaarrekening geeft u jaarlijks een goed inzicht in de financiële situatie van uw onderneming. Tevens deponeren we de jaarrekening/publicatiestukken bij de Kamer van Koophandel. De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening, een kasstroomoverzicht en een toelichting op de balans en winst- en verliesrekening. In sommige gevallen is een jaarrekening opstellen niet nodig. In deze gevallen kan een winstaangifte voldoende zijn. Deze kunnen we ook voor u opstellen.

Tarieven Ednet administratie-specialist

Aan de hand van uw situatie en de te verrichten werkzaamheden kunnen we een offerte uitbrengen met een vaste prijs. Daarbij ontvangt u periodiek een factuur van de vaste prijsafspraak. Op deze manier zijn de kosten voor u overzichtelijk en komt u niet voor verrassingen te staan.